Mammapappa – om att bli och vara förälder

Det är en stor omställning att blir förälder. Efter den långa väntan på bebisen kommer nu ditt och din partners liv aldrig bli detsamma igen. Som nybliven förälder möter du en mängd olika känslor. Allt från total euforisk lycka till kanske till och med oro och ängslan.


mammapappa

Är du rädd för missfall?

Efter vecka graviditetsvecka 12 är minskar riskerna att drabbas av ett missfall. Men oron kan fortfarande finnas kvar för det. Är du orolig över att få ett missfall kan du prata med din barnmorska om det.

Du får det stöd du behöver hos mödravårdscentralen. Här kan du även läsa mer om missfall, vad som händer efter ett missfall och när du kan bli gravid igen.

Inför din förlossning

Många kvinnor känner sig oroliga inför sin första förlossning. Hur ont gör det, när vet jag att förlossningen startar, hur kommer jag känna mig efter, är vanligt frågor som dyker upp under graviditeten. För att du ska känna dig förberedd inför din förlossning är det viktigt att du är inställd rent mentalt på vad som kommer att ske.

Den mesta informationen om en förlossning och alla förberedelser kring den får du på din mödravårdscentral.

Efter förlossningen

Efter att barnet fötts är oftast både mamman och barnet mycket trötta och medtagna efter en lång och krävande förlossning. Efter förlossningen utsöndras massor av hormoner i kroppen hos kvinnan, dels oxytocin som ger lugn och ro, men även endorfiner som ger energi och ett rus.

För pappan eller partnern sker även en stor omställning efter att barnet fötts. Det kan kännas som att det blir ett utanförskap eftersom att mamman får väldigt nära band till barnet med amning och närhet. Det är viktigt att du som pappa eller partner också får den närheten med barnet för att inte känna dig utanför. Håll i barnet, trösta och byt blöjor för att komma närmre ditt barn.

Om du har problem med amningen

Det är inte alltid helt självklart att amningen fungerar direkt. För vissa kvinnor går det på en gång medan andra får jobba med amningen. Fungerar det inte med amningen kan det kännas väldigt jobbigt för kvinnan. Här an du läsa mer om amningsproblem.

För nyblivna adoptivföräldrar

Att bli förälder vid en adoption är lite annorlunda, då det finns mycket praktiska saker som måste skötas inför och efter hemkomsten. Du måste bokföra ditt barn på skatteverket.

Dessutom måste barnet genomgå en läkarundersökning för att kunna göra en åldersbestämning och se att barnet inte har några sjukdomar. Läs mer om hur en adoption går till, vem får adoptera och vad du ska göra efter hemkomsten här.